”Effekterna av yogaputövande under och efter utförande och för närvarande forskas av forskare och läkare runt om i världen. Deras resultat visar att asanas, pranayamas, mudras och bandhas är ett kraftfullt sätt att återställa och upprätthålla fysisk och mental hälsa ”.

–   swami Satyananda Saraswati

Satyananda Yoga har sin grund i de klassiska yogasystemen, som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Den undervisning som ges vid Satyananda Yoga Sveriges skolor följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga i Indien. Satyananda Yoga lär ut de ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år.

Kurserna i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Det innebär att varje lektion är uppdelad i fyra moment. Vi börjar alltid med asana – kroppspositioner som sedan följs av pranayama – andningstekniker. Vi tillämpar en liggande djupavslappningsteknik – yoga nidra och avslutar med sittande meditation. Med dessa fyra moment som hör till yoga har du tränat och berört hela dig.

Satyananda Yoga inkluderar alla de fem traditionella yogaformerna som var och en ger möjlighet till ett ökat medvetande och spirituell mognad:

1. Hatha yoga 

För att rena och stärka kroppen och sinnet.

2. Jnana yoga

För mental stabilitet, visdom och självinsikt.

3. Bhakti yoga

För känslomässig stabilitet och kanalisering av emotioner.

4. Karma yoga

För närvaro, uppmärksamhet och generositet – meditation i handling.

5. Raja Yoga

För förståelse och kontroll över sinnet. Mental träning i form av attityder, avslappning, koncentration och meditation.

Det finns möjlighet för var och en att hitta den form och inriktning i yogan som passar den egna individens behov och ambitioner bäst.

Satyananda Yoga passar för alla åldrar och alla nivåer och ger redskap till hälsa, sinnesro, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu – sin kropp, sina tankar och känslor. Att acceptera sig själv som man är, är en viktig tantrisk princip, en förutsättning för möjligheten att förändras. Förändring, i den mån den behövs, inträffar sedan som en naturlig konsekvens av ett regelbundet utövande av yoga och meditation.

Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet – att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden.

Avslappning är en viktig aspekt i alla slag av yogaövningar, men vi undervisar också i en särskild metod för systematisk avslappning på alla nivåer – yoga nidra.