Den Internationella Yogadagen firas över hela världen och instiftades av Narenda Modi 2014
samt är en FN-dag.

Det firar vi i samarbete mellan flera olika lärare inom Satyananda Yogatraditionen.
Klassen sänds online via Zoom. Du får länken sänd till din e-postadress senast 30
minuter innan start.

Program:
• Introduktion, mantra och yoga för vardagen yamas och niyamas (yogiska
förhållningssätt) med Swami Maitreyi, en av de mest erfarna yogalärarna inom
Satyanandayoga internationellt och som nu är i Sverige.

• Fysisk yoga och andningsövningar med Susanna från Uppsala Yogaskola.

• Yoga Nap med JayAtma från Lavandula Yogaskola i Katrineholm.

• Meditation med Marie-Louise från Pramoda & Stockholms Yogaskola.

Dag & tid: söndag 21 juni kl. 9-10.30

Kostnadsfritt.
Anmälan: https://www.yogakatrineholm.se/yogakurser/internationella-yogadagen-21-juni-39702797 eller skriv till JayAtma på lena@yogakatrineholm.se

Varmt välkommen!